Odleżyny – jak im zapobiec?

Odleżyny – jak im zapobiec?

Powszechnie wiadomo, że lepiej zapobiegać niż leczyć. O prawdziwości tego stwierdzenia wiedzą doskonale ci wszyscy, którzy opiekują się osobami długotrwale unieruchomionymi. To właśnie u tej grupy chorych ryzyko powstania odleżyn jest największe. Co jest ich...